Bartalovics Zoltán bejegyzései (12)

Sorrend
ALKOTÓ

Kék madár

Cseresznyevirág-esőben állunk,
hajunkba szitál sok szirom, s a Nap.
A szűrt fényben összeér a vállunk,
fölöttünk méhek serege halad.

Illattá szelídül minden mozgás:
a levélkék közötti zümmögés,
potyogva homlokon csókol folyvást,
mint a lélekkel teli üdvözlés.

Havazás nem lehet szebb e tájnál,
(most a hideg elmarad mögöttünk,)
ahogy angyalt kalimpálva vártál,
míg olvadékán kivirult zöldünk.

Ezredévekben úszik a felhő,
letűnt század boldogságát hozza,
s a fűben fekve csodálatos pergő
némafilmek víg-könnyeit mossa.

A Mennyország ott lehet valahol:
távcsövet fókuszál párás szemünk,
különböző alakzatot dalol,
ám az Úristen most itt van velünk.

S csak szipákoljuk a nyárelejét,
a virágszirom hajadon szépül,
örömmel viseljük annak jelét,
miként szívünkbe szerelem épül.

Nézem kezed, olyan finom, puha.
Megcsókolom! – suhan egy gondolat
ábrándjaimba újra, meg újra
s remélem, még veled leszek sokat.

Valahol rigó hívja kedvesét,
füttye csupa trallala-lieto.
S ha megtalálja a másik felét
azt hirdeti, hogy élni milyen jó.

A szellő ismét közelebb hajol,
padra ülünk egymáshoz szorosan,
s a virágok hullásába karol
a fény, az illat, s a felhő rohan.

Úgy érzem, meglop az idő-tolvaj…
Mennyi hang bong, mennyi szirom szeret!
Hozzád száll ezer, mint ringó sóhaj,
porzó s a bibe fűben hempereg.

A harsogó bodza is kipattant,
ünnep a reggel, a langyos este.
Mikor veled terítem az asztalt,
az a titkaink kék madár leste.

Fehérbe öltöztet téged a lég,
pont úgy, ahogy álmaimban kértem.
Madártej-felhők, suhogó allék!
…Nézem könnyű járásod a szélben.

prayer

Olvass tovább…
ALKOTÓ

A Nap alatt

10973438886?profile=RESIZE_400x

A városba menvén, álmodón,
még tántorog a ködös hajnal.
Kisebb tócsákat a szél mohón
ébreszt, és falevélen nyargal.
Házak falán a fény lecsorog,
felnyitja szemét a jövendő,
és mindig éhes gyomra korog,
bár üresen marad a bendő.
(Az élet-dal is útra szállna,
de magában pihen a lárma.)

S mint rózsás kendőt, a tiszta ég,
meglebbenti fátylát, a ködöt,
s az itt felejtett, megmaradt jég
önmaga vackában nyöszörög.
A szürkület vele menekül,
bíborpírhajnalt szárít a por,
s az ablaküvegről Nap vetül
a térre, mint bátor kalandor.
(Daliás, ifjú és erős Ő,
a sötétet mindig legyőző.)

Ki gyáva volt, és elbújt éjjel,
vagy munka után kábán aludt,
most nem reszketett a veszéllyel,
szívritmusgörbéje megvadult.
Nyit a bódé, s a hangos kurír
már üvölti az új híreket,
s ahogy az lenni szokott, tupír
a hír az ócska pártok felett.
(Oszlik a prédikátor-vakság,
felsír bennünk a vélt szabadság.)

A múló idő, lám, elavul,
mi előttünk van, fel sem ébred.
az ember él, és abból tanul,
ha balgatag, örökkön téved.
Mert választhatunk jobb hatalmat,
hisszük mi, a pogány ostobák,
és agyunk, szívünk csupa gyarmat,
s nem leszünk mások, csak katonák.
(Sírdombjainkon falak nőnek,
ma még tartozunk a jövőnek.)

Hívjuk a reggelt hozsannával,
így álljunk őrt minden hajnalon.
A dómnak köve is csak házfal,
ha nem volna Mennye, a plafon.
Utasok vagyunk mindahányan,
s míg éget, perzsel a Nap heve,
elhullunk mi, a semmi által:
múzeumok kérdő szelleme.
(Mondom néktek, így hat a morál,
ahogyan bennünket komponál.)

Árvábban állunk virradatkor,
busz pöfékel, dolgozni siet,
kezünk által épül a major,
s ki kiáll a sorból, ráfizet.
Cigarettát tapogat egy úr,
zilált köpet benne a tüdő,
a hamu is életére hull,
halántékán a haj, őszülő.
(Füstbe ment terv itt minden lélek,
amit kihagytunk, az a vétek.)

Vajon megérjük a holnapot,
a büszkék megújult századát?
Vagy ránk eresztenek több papot,
titkainkat vallatók hadát?
S aki állig kazulát húzott
és selyemből, aranyból beszél,
ő, az Istennel randevúzott
és elhiszi, hogy van szemfedél?
(Viskókra épül a szép világ,
csak szegény mond őszinte imát.)

A földnek íze, savas gőze
közöttünk önfeledt tekereg,
mert alkotni jöttünk e Földre
s a költő verse is itt pezseg.
És hajszálerek futnak tova
a szobrász vasvésője alatt,
s az alakot márványra bontja
ahogy a talapzaton halad.
(Emléket hagy majd mind a kettő,
megörökíti ezt a festő.)

Átjárunk hát a délutánba,
s az olcsó presszó benépesül,
s egy szerelmespár enyhe tánca
szemembe imbolyog részegül.
Ledönt a látvány, megbabonáz,
csak nézem lesve, ahogy lehet,
elönti ölem a forró láz,
magamra képzelem a kezed.
(Gyöngysorlámpást izzít a homály,
ajkamat hűsíti a pohár.)

Hagyjuk az eszmét, hol lehetsz most,
ó, milyen gyönyörű is veled,
csókoddal rólam mindent lemoss!..
Nélküled önarcképem beteg.
...Így kuporgok és elmélkedem,
a Fiastyúk baktatva halad.
S mint Enigma-kód, a rejtjelen,
a kérdés megfejtetlen marad.
(...Mellette nyugalmas az este.
Ha alszom, testem az ő teste.)

prayer

Olvass tovább…
ALKOTÓ

Hangolás

10962409293?profile=RESIZE_400x


Holdarany-harmat a holnap kenyerén,
az éji fényben csillagezüst siet.
Elalszom lassan az Isten tenyerén,
idelenn nem ismernek az égiek.

Búzára guggol a malomkőkerék,
lisztes melle-bőrén porköd szendereg.
A munkagyár édes, szuszogó mesék
igazságos birodalmára mered.

Elönt a sötét hullámos dagálya,
meglehet, benne hajótörött leszek.
Vagy mélytengervirág, éneklő bálna,
narancs bohóchal a korallok felett.

Fekete vízben fuldokolva hörgök,
tudatom öntözi és elájulok.
Téged kutatva mégis csúcsra török,
mint a Luzern melletti Pilátusok.

Kaviccsal telt a sorsomat járt cipőm,
minden tékozolt perc töri talpamat.
A boldog órák árvasága, időm
bezártságán át döngeti a falat.

A gyilkos gyűlölet alább hagy bennem,
az irigység kicsinyül, elszivárog.
Bénultan érzem, nálad kéne lennem,
félálomban most is csak reád várok.

S nyílik a virág, rácsomat széttöröm,
fáradt kőműves ül a rom tetején.
E céltalan világhoz már nincs közöm,
újat épít belőlünk a te, meg én.

Hallod a zenét? Mint bölcsődal, olyan,
akár egy erdei szél-szimfónia,
ahogy hajlik, inog az ág boldogan
s a fény fölötte meseszép glória.

Így pihegsz szívemben reggeltől estig,
de éjjelre táncot jársz mindig velem,
idegen karmok sértenek, ameddig
össze nem ölelkezik a szerelem.

A zenekar temperál, bálja bánja,
viola bús húrja megpihenve csöng.
Szemem sarkából könny szökik párnámra
és nem marad utánad más, csak egy gyöngy.

prayer

Olvass tovább…
ALKOTÓ

Fátum

Parancsszavakkal hátam mögött
s borban oldott rossz nyelvek ízén,
csúszva-mászva áspisok között
és ragacsos varangyok vizén
mosom tisztára fáradt arcom,
mielőtt örökre elalszom.

Mert megmérgezte szemem fényét
a korai bűn makacssága
és hiába reméltem békét,
akit elárulnak, az árva.
S a szégyen tüze bármily forró,
sohasem csitul a háborgó.

Vágyam teljesületlen, hideg,
kiröhögött rég egy koldusszáj.
S bár szegényen nem lehet hited -
mondják, szeretni mégis muszáj.
Kincseimet szanaszét szórtam,
térden csak az Úr előtt voltam.

Kegyelmet akkor könyörögtem,
mikor apámat földbe tettük.
Óh, vitt volna magával ölben
mint kutyát, ha piacon vesszük!
Ám panaszra sosem volt okom,
a költészet csókolt homlokon.

Testem fonnyad, lassan elenyész,
prédámból a jövő lakmároz’.
Sápadt-húsú, vértelen merész
verseimet veszi magához.
Megborzong tőle mind, ki ifjú,
vagy konok, dalos, virágszirmú.

Nyüszítse tovább soraimat,
szavalja fejből a fél világ.
Törjön utat buzgó áhítat,
ahogy kéregből a báb kirág.
De rájuk szárnyat ne adjatok,
nem mások azok, csak bordalok.

Gyújtsatok törött gyertyát értem,
míg szátokon nem ül meg ima.
Tükörben világosul vétkem,
ahogy napcsodában Fátima.
Hozsannámból akad száz akó,
talán rátalál az olvasó.

Töprengjen el a gyerek azon,
mi magyarnak lenni hasztalan?
Vagy írja fel az égre vakon,
e fajnak mily’ csodás hangja van!
…Részeg nemzetek vad ölében,
Kárpátok fénye ég sötéten.

Suttogásomat szél viszi szét,
s tőlem áfium-mákonyálmot.
Megszentelt átriumok vizét
locsolom verseimből rátok.
Kegyelemből, ha mindez elég,
nem haszontalan szó, a beszéd.

Mint selyemszál a levegőben
mi fennakad a tüskés ágon,
belőle vígan röpköd bőven
s hagyjátok, hogy szabadon szálljon,
úgy illeszkedik rá a bőrre,
s lesztek e santung viselője.

Az én pókhálóm, néhány szonett.
Ezekbe nyelvem akad bele.
S bár vágja életlen bajonett,
a költőnek ez, a végzete.
Mantrázva sem több, csak nyers burett.
Nyakamon kötél az amulett.

Ha nem tetszik, húzzatok fára.
Lógjak ott „Muspilli-szégyenül”.
Hadd essek más előtt pofára,
hogy strófám elhal itt, legbelül.
Mert ítéletnek is van bére:
földre csöppen Éliás vére.

Csípőre tett kézzel pörölök,
ahogy suhancot szidja anyja.
Pikulám tanítása örök,
mégis van olyan, ki nem hallja.
És őszi felöltőm is condra,
Biztosan lesz, ki tovább hordja.

Káplán forgatja üres zsebem,
hadd őrizze, mint Szent Mártonét.
Árkádok alatt a félelem
textusán keres egy új Noét.
Epessze mámor e tengeren,
az ég vizében nyugvó Mennyen.

Ahogy őt, úgy engem is szólít,
én bátor vagyok és hallgatag.
Ha itt az idő, sosem lódít,
lelkem tisztán ragyog, mint a Nap.
Kezem nyomán égett sok glossza,
most mégis Ő az, aki mondja:

- Vissza se nézz! Ahová most mész,
átviszlek téged a tű fokán.
Szádban legyen egy obolosz-pénz,
cipőd új legyen és kordován.
Mert beléd égett ím’ a stigma:
Tentanda via incognita.

prayer


FÁTUM című vershez magyarázat

FÁTUM                =             Végzet (Elkerülhetetlen sorcsapás; előre megszabott, minden körülmények között beteljesedő szomorú, tragikus végzet.)

ÁSPIS                  =             Vipera, mérges kígyó

FÁTIMA               =             Portugál város. Ennek közelében három pásztorgyereknek megjelent a Szűzanya. Szám szerint hat jelenésről van szó. A hatodik jelenés, a napcsoda:
(Az utolsó jelenéskor1917október 13-án az egyes becslésektől függően 30-70 000 ember volt jelen. A megjelenő hölgy azt mondta, ő a Rózsafüzér királynője, és ezen a helyen állítsanak kápolnát a tiszteletére. A jelenés végén mindenki láthatta a csodát: a Nap egy ezüstkoronghoz vált hasonlóvá, szabad szemmel is lehetett szemlélni, saját tengelye körül forgott, mint egy tűzkerék, majd úgy tűnt, mintha a földre zuhanna.

napcsoda(wd) után a fátimai jelenések Portugáliában az általános érdeklődés és figyelem középpontjába kerültek.

Az első hosszabb beszámolót Formigao atya közölte 1921-ben. Kezdetben ő maga sem hitt a történetek hitelességében, de az 1917október 13-i jelenés meggyőzte őt, és utána már nem voltak kétségei.

római katolikus egyház 13 év múlva adott ki hivatalos állásfoglalást az ügyről, anélkül, hogy kitért volna minden részletre.)

Több pápa is ellátogatott a jelenések helyére. 1967május 13-án, az ötvenedik évfordulón VI. Pál pápa ment Fátimába a világ békéjéért és az egyház egységéért könyörögni, 1977július 10-én Luciani bíboros (a későbbi I. János Pál pápa) zarándokolt a szent helyre1982május 1213-án pedig II. János Pál pápa kereste fel Fátimát, hálából, amiért életben maradt, miután az előző évben merényletet kíséreltek meg ellene a Szent Péter téren. II. János Pál felajánlotta az emberiséget Máriának. 1991. május 12–13-án, a merénylet 10. évfordulóján ismét ellátogatott Fátimába. (Forrás: Wikipedia)

ÁTRIUM              =             Oszlopfolyosókkal körülvett négyszögű, udvari térség, ahol többnyire a szenteltvíz tartót, vagy kutat állították. Épp úgy, ahogyan a templomokban betérve rögtön találkozunk vele. Néhány templomban átriumnak hívják a szenteltvíz tartóját is.
De aztán, mint építészethez visszatérek az ÁRKÁD szó használatával, ami oszlopokon nyugvó boltívet jelent, így adva egy keretet a gondolatomnak.

SANTUNG          =             Csomós, vagy vastag felületű egyenetlen selyemszövet.

A selyemfonás hulladékát ábrázoltam több lépésben, vagyis, a több fajta felhasználását a tiszta selyem maradékának. Ezzel is jelezvén, hogy én csak „lator” vagyok, mert nekem nem jár a vegytisztaság sem az életben, sem a költészetben, pláne annak megértetésében.
Ezt megelőzően, vagy talán ebből kiindulva a hasonlat: „…Törjön utat buzgó áhítat,
ahogy kéregből a báb kirág…”

BURETT                =             Nyersselyem fonál. Selyemhulladékból készült fonál, vagy kelme.

Mivel a pók is selymet sző, ezért a hasonlat a magam alkotásaival, azaz, a szonettel.

CONDRA             =             Piszkos, rongyos, elnyűtt ruhanemű, nemezszerű posztóból készült felsőkabát. Durva posztó, nyers, érdes szövet.
(Biztosan lesz valaki, aki megérti a verseimet, ezért tovább fogja azokat terjeszteni. De bolondnak kell lennie a hitében bízva abban, hogy ez sikerül neki.)

Az „életlen bajonett” hasonlatom arra mutat, hogy sokan nem fordítanak időt a tudásukra, ezért nem értik sem az én verseimet, sem magát az életet, csak úgy vannak, többnyire gondolkodás és tanulás nélkül.

MUSPILLI            =             Ófelnémet nyelvű költemény, melynek jelentése világégés.
(A világégésről szóló költemény az első részben az ember sorsát tárgyalja a halál után, a másodikban Illés (Éliás) próféta küzdelméről számol be az Antikrisztussal és bemutatja az ítéletnapot. Kizárólag az ófelnémet nyelv tekintetében a muspilli szó hapax legomenon, azaz egy, csak egyetlenegyszer előforduló szó. Az értékelés ezért nehéz, de a legtöbb kutató abból indul ki, hogy a szó jelentése összefüggésbe hozható az északi mitológia Ragnarök-mondájával.)
Tartalma:
(Az angyalok és ördögök harcolnak a halottak lelkeiért (7). Hogy hová kerül a lélek a halál után, a pokol és a mennyország részletesebb leírása. (1–30. sor)

Éliás próféta és az antikrisztus küzdelme után eljön a világ vége (31–72). Mindenkinek meg kell jelenni, (36) és megkezdődik az Istenítélet. Éliás Isten oldalán küzd, az antikrisztus a sátánén. Ha Éliás vére a földre csöppen, megkezdődik a világ vége (50). Ezt követi egy fajta összegzés a helyes életről, különösen a megvesztegetések tekintetében (64–72).

Az utolsó ítéletre megjelenik Jézus (73–103). Az égi sereg kivétel nélkül élőket és holtakat az ítéletszék elé visz (84), ahol senki nem rejtegethet semmit. (96). Akinek nincs bűne, vagy megbánta azt és vezeklett, nincs félnivalója (99). Krisztus keresztjét felmutatják.) (Forrás: Wikipedia)

KÁPLÁN          =          Vallási rang, a plébános segédje. Az elnevezés eredetileg Szent Márton köpönyegének őrzőit illette.

GLOSSZA       =          Valamilyen szöveghez fűzött magyarázat, rosszmájú, vagy ironikus, rövid, csípős hangú megjegyzés.

TEXTUS          =          Több jelentése is van. Én, a szentírási szövegre, a szent leckére utalok, de mivel nyomdával kapcsolatos is, illeszkedik a vers konklúziójához. Amolyan kis premissza félének gondolom.

(A Noé hasonlat azért jött a versbe, mert, mint úttörő vagyok a verseimmel a mai leredukált irodalomhoz, amolyan útmutató, hogy a költő igenis legyen bátor, őszinte, de nem szabados, hanem tiszta és gondolkodó, aki a magyar nyelv és irodalom szabályait szem előtt tartva emeli fel az olvasót a szleng világából a „Mennyországba”, ha kell.)

OBOLOSZ      =           A görögök a halottak szájába obolos, vagy oboloszt tettek, ez egy pénznem, azon jelentéssel, hogy az, Charon révésznek szól, ki a halottakat a Stys folyón átszállítja.

A TŰ FOKA    =           A reménytelenségben reményt kell adni, új elitet nevelni, és Krisztus, a nagy örök átadja a fény ajándékát azzal, hogy átviszi az országot a tű fokán. (Ez, lehetetlennek tűnő feladat, de Krisztus egyedüliként képes rá.)

KORDOVÁN   =          Régies szó, finom kecske, vagy juhbőr, ami lábbeli készítésére alkalmas.

STIGMA          =          Testi jel, vagy bűnösre rásütött bélyeg.

TENDANTA VIA INCOGNITA  =  Latin kifejezés, jelentése: Próbáld ki az ismeretlen utat

Olvass tovább…
ALKOTÓ

A teremtés végén

Szólnék arról, miről nem lehet,
mert a tudás nem elég okos,
s úgyse hinnéd e történetet,
hisz’ számodra úgyis gunyoros.
De minden éjjel, míg álommá
szelídül a megdermedt óra,
s egy eltévedt csillagkép rommá
fodrozódik a kerti tóra,
a szobában a hullám hangja
emlékképeimet siratja.

Persze, csalódhatsz bennük, hiszen
e képek mind belőlem valók,
s talán át sem látsz a felszínen,
ahogyan a szívemben lakók.
Én adok lelket egytől-egyig
mindnek, aki valaha voltam,
ősöktől a holt öregekig,
vagy kit’ éltében megcsókoltam.
S hogy lesz e még hozzám hasonló?
…Ürest koccan egy árva korsó.

Mint szépen tervezett japánkert,
amelyben fűszál nem nő soha,
s a kőlámpás fénye csak rákent
teaház, mégis oly mostoha,
melynek hídján egyedül állva
idegen szelektől szédülök
őszt lélegezve, telet várva,
s árnyékom a vizében fürdők
lehullt leveleire tapad,
jól tudva, hogy minden elapad.

De most, ódon bútorok között
a nagyvilág már távol marad.
Zubbonyban ülök, mint kötözött
bolond, ki az éj leple alatt
sarokból függönyt lesve keres
annak mozgására kiutat,
hanyatló fejem izzadt-deres,
majd váratlan egy kutya ugat
s én felnyitom riadtan szemem
látva, hogy senki sem bűntelen.

Elődeim közt volt, ki ivott.
S olyan is, ki verte asszonyát,
kinek bukszája mindig nyitott
volt a templom - persely-lyukon át
és hitte, hogy megbocsát az ÚR
csak kérni kell, és adni bőven,
bár felette nem kéklett azúr,
mint másoknál békeidőben.
Hűtlen a kereszt, vagy csak nehéz?
…Minden fejfát belep a penész.

És az ott, gödölyét áldozott,
véknya horpaszát késsel szúrta,
de imájában ábrándozott,
s a hiszekegyet mondta újra.
Nem lett ő jobb ember, sem különb
annál, ki csak kenyeret evett.
Ha éhen hált, szemében dühödt
bikát csillapított a gyermek.
Mert madárfütty fején a zsongás,
nem csitult benne a szorongás.

Könyvtárnyi tudást felhalmozott
aki utána következett.
Szépanyám selyemruhát hordott
álmában a zsellér-ing helyett,
párját nagy bajusszal, pipázva,
ringatta el a hintaágyon,
verset mondott néki, kitárva
lelkét, amely ék, e világon.
Nappal mosott, s a kévét szedte,
Kazinczy műveit szerette.

És jött egy másik, áldott asszony,
a Bibliát kívülről tudta:
- Sámuel.., Ésaiás-fantom… -
míg férje ács volt: keresztútja.
Nem szólt semmit, csak imádkozott,
de ha mégis, angyal ragyogta,
tükrében a feszület kopott
bronzhaját hótisztára mosta.
Szelleme örökre bennem él,
bár hite réges-rég nem remél.

És a gúny, a lepra tündöklött:
- Európa háborús vidék -
hol szüleim vére dübörgött,
s a béke elvitte egyikét.
Ne csodáld hát, hogy ilyen lettem,
félve alszom, bátran ébredek,
kötéllel nyakamon verekszem,
már a jóindulat is beteg.
Oroszrulett az élet oly’ rég,
játszom véle, mint a nyomorék.

Páncélszívem zokogva lüktet,
aki voltam, az most itt vagyok.
Holtakon át, az ős vér büntet,
ezért néhány verset itt hagyok.
S a víz a csillagot ringatja,
a pernye száll, a reggel közel.
Világteremtő, mindünk’ Atyja!
Nem lázadás ez, ez csak zörej.
Adj egy esélyt, még egy gyermeket!
…A jászolt széthordták a szelek.

prayer

Olvass tovább…
ALKOTÓ

StációVértelen világban hulló véred
a rózsák pirosát adják.
Életed már nem marokkal méred,
csak ahogy a boldogságot hagyják.

Menni szégyen, ha nincs hová menni,
ki jönne, el is felejtett.
Ki az, ki szeretne veled lenni,
hogy aztán magad előtt is felfedd?

Sovány érzelmek kolduló úton
a semmibe kapaszkodnak.
Mint amikor a zongorahúron
a dal, szerelmetlenségre oktat.

Ha múzsa vagy, érettebb virágom,
légy a hű, a sose álnok.
Látóhatáromon mind a három:
Atya, Fiú, s a Szentlélek-vádlott.

Mondtam, hogy véred hull tükrös égre,
s majd dallal megénekellek.
Tövig csonkolt karjaimban égve
ez a fojtó ölelés a legszebb.

Ha melegre vágysz hát fösvény módra,
üvegcsébe töltsed nyarad.
Én mezítelen lelkemmel szolga-
mód kortyollak mohón, amint fakad.

Kalmárságod nem hiábavaló,
hisz’ venni jöttem, nem lopni:
a Nap aranygyapjas ostya, fakó
felhőkbe csomagolt ócska holmi.

Csak szemed az, mit nem adsz semmiért,
amin te sírsz, az úgy marad.
S majd közösen sírunk tetteidért,
amint az utolsó időnk szalad.

Nem ért meg senki, tudom, és érzem: -
szirének közt igaz múzsa.
Így válik véled majd eggyé vérem,
ahogy keresztjét az ember húzza.

Döfködnek fönt, ellepnek a legyek,
ó, én lator, már vakulok.
Óriások most a havas hegyek
s én még mindig csak rólad hazudok.

prayer

Olvass tovább…
ALKOTÓ

Tímeának!

Tímeának!
(Születésnapodra anyától)

 


Féltő szemem rád emelem,
noblesse oblige – mondanám.
S a magamnak mért tengereken
mégis te voltál dajkám.

 

Ringásod könnyemben könnyű csónak,
huszonnégy évnyi kottyanás.
A nemeseknek mért nyári borban
mentőöv volt a tanulás.

 

Hogy mire elég, nem tudom,
tán lehetsz nálam még boldogabb.
Az életben a harsonák
már néked fújják dalomat.

 

Ha visszatekintsz, gondolj arra,
mikor fogtad a kezem,
s a kezecskéd eret festet
anyai szép szívemen.

 

Köszönöm a virágokat,
azt is, mire csak gondoltál.
Hisz’ a téli ablak csorgásában
te rajzoltál tulipánt.

 

Hogy viszonozzam, nem vagyok jó,
de kerted, virágod, ha kell.
Parti utad homokjában
lábnyomom ne taposd el.

 

Most indulj, vár a kékség,
a messzi óceánok ege,
hogy visszahozhasd azt a kislányt,
akibe szerelmem öltem bele.


Ajándékom ennyi csupán:
gyertyafény a kétséges homályba,
De tudd, te vagy nekem az,
ami minden anyának álma.Olvass tovább…
ALKOTÓ

Ne félj

Miattam ne félj... A születés: - halál.
Kis csíraburokban vérszívó madár
a holnap, a ma csőrében zokogva
bomlik el a múlt szürkebarka ága,

s a részegítő repülés hullt spóra
világa majd újabb könnyeket fakaszt.
Évszakok az ég alatt összeérnek.
Kozmikus végtelen idelenn minden,

a béke langyos pocsolyából fakad.
Szirup ízzel, hanyatt fekve még hallak:
- Gyere, ne félj, nézd, az én szárnyam erős!

S most humuszként benő a tejnedves gyom,
hajamból milliónyi gyökeret fon
a hűs alkony, ahogy várod az esőt.

Olvass tovább…
ALKOTÓ

Holdvilágkoszorú

A réseken visítva bujkált a szél. Sovány gyermek karikákat rajzolt a befagyott ablaküvegre. Valami kóró karcolta a csorba keretet. Néha nyafogó hangot hallatott, mintha holtában is bebocsátását kérné a langy szobába. A lánykán kissé hanyagul lógott egy pöttyös kendő, ami torka védelmére volt, de a játék öröme szellőssé tette a nyakat. Kis szervezete, mint hímporát vesztett lepkeszárnyak, tehetetlenül vergődött ég és föld között. Utolsó morzsáit ette belőle a láthatatlan kór. Fehérvérsejtjei napról-napra többen voltak.- Nézd apu!.. Mekkora Holdat melegítettem a jégvirágra! Ez a legfényesebb csillag anyu, ez a legnagyobb te vagy, ez a pici itt köztetek meg én.- Látom, kicsi Tündérbaba. Ujjacskáid olyan ügyesek, mint a varázsceruza!- Gyere ide! Megmutatom a mennyországot, ahol az angyalok esténként diót esznek, meg kalácsot, és az orvosságot nem ismerik, mert mindenki egészséges. Itt fent ahol anyu csillaga van, itt van a mennyország!…Óh, Istenem! Szegényke, annyira komolyan vélekedik a világról, és olyan jó gyermek. Még édesanyja hiányát sem sírja bánatba.- Az öcsikéd csillaga hol ragyog?- Neki még nincs, mert ő még nagyon pici. Mi világítunk az arcocskájára. Látod, itt lent, ahol ez a szép szirom van.És tényleg... A jégvirág bölcsőt körvonalaz, s ahogy az utcai lámpa fénye imbolyog a kerítés lécein, úgy válik káprázattá a téli éjszaka.Ekkor felugrik, odamegy a kiságyhoz, megcirógatja testvére alvó homlokát, s egy kis törlővel itatja a felböfögött tejet.Lassan fél éve, hogy a nő belehalt a szülésbe. Azt mondták, talán egy ilyen eset akad, ezer terhesség közül…A kályha lapján lévő repedésből néha huppogó kis lángok törtek fel, ahogy a szél a kéménybe csapott. A férfi, hangokat vélt. Megkotorta a parazsat, mintha abban rejlene a magyarázat. Hosszan nézte, majd fejét lehajtva rácsukta az ajtót a síró máglyára.- Hamu… Suttogta maga elé.Csak hamu maradt abból a testből, akit egykor ölben emelt a küszöbön át.Közben a lányka is elaludt öccsét karolva. Az apa erre várt. Kis fenyőt hozott az udvaron lévő hasábok mögül, és elkezdte csendben díszíteni a fát…Csilingelésre ébredtek a gyerekek. A kislány szemében sárga gömbök villogtak, a fiúcska ügyetlen tartással billegtette fejét a szokatlan látványra. Az orvos kezébe nyomta a csengettyűt, az rögtön a szájába vette. A lány ma nem nyafogott. Csak egy szisszenés jelezte ajkán, hogy megkapta az injekciót. Pöttöm ruhácskákat vett elő az egyik fiókból, és elkezdte öltöztetni a karácsonyi babát…A hónapok egyre gyorsabb, és súlyosabb lábakon dobogtak. Már nem volt elegendő az otthoni ápolás. A kórteremben egy steril fülke rejtette magába azt a bölcs szempárt, aki ha apjára nézett, mosolyával tudatta, figyeli őket egy angyal a jégkristályok mögül. A lányka nagyon halkan dúdolni kezdett. Csöpp erejével nehezen szuszogott.- „Messze száll a fecske, messze száll a nyár, felhő jár az égen, ősz van újra már…”A férfi ráismert felesége nyugtató dalocskájára, amit annyiszor énekelt a kislánynak altatása közben. Nem volt képes uralkodni magán. Borzalmas, keserű könnyekkel zokogott, kínjában rárogyott egy kihúzott székre...A lányka kimerevedett szemében elcsitultak a haragvó Istenek. Babája ringása megállt karján, majd lassan lecsúszott a padlóra…Az évek úgy hozták, hogy a többszöri hó hiányos teleket felváltotta ismét a fagyos karácsony. Hatalmas csillámló pelyhek temettek földbemart sebeket, s a tócsák tetején latyakba mártva kásásodtak. A csontos bokrok subába fordultak, az utak eltitkolták a rajtuk járót.Az utca végén, bólogató bugájában, ablakkerethez lengedezett egy elszáradt rezgőfű.A házban sárga gömbökkel fenyő állt. A konyha kövén fiúcska tologatta lendkerekes autóját. A lapok rendezettsége utakat vetített elé, hogy az asztal alján lévő tűzoltóállomás befogadja kis járművét. Az apa régmúlt fotókat rakosgatott. Egy asszony és egy leány vonásai keveredtek bennük. Kiválasztott négy képet, amin maguk voltak külön-külön, és egymás mellé rakta őket.- Mit szólsz, fiam, ezekből csináltatok egy családi képet! Úgy sem készülhetett soha olyan, ahol négyen vagyunk.A gyermek csak játszott. Kalandjai marasztalták az elképzelt városban.Ekkor a férfi észrevette az ablak külső felére futott jégvirágot. Kinyitotta a belső szárnyat, s egy óriásit körzött a befagyott ablaküvegre.A fiúcska felfigyelt a beáramló hidegebb levegőre. Kíváncsisága apja ölébe ültette.A kavargó szél, az utca két oldalán álló oszlopokra fűzött lámpatestet himbált, fénye néha bele-bele villant az emlékkarikába.- Apa, nézd! Sír a Hold…S riant a jégvirág, beleszédült a szobába, majd a málló párkány sarkában, könnyezve lecsorgott…
Olvass tovább…
ALKOTÓ

Analógia

Ténferegtem már életem folyamán
úgy, ahogy tán soha senki.
S ha kérdenéd, hol járt ekkor apám,
mikor nagyon kellett volna menni,
hát nem tudom, barátom.

De elmondom, míg szerette asszonyát,
anyámból megszülettem én.
S magamra löttyintve az út porát,
ha már az út maga nem lett enyém,
elidőztem e tájon.

Láttam, amint kapáson cigára lóg,
s foltra már nem futja neki.
Gyermeke bölcseje a dús falomb,
mely éhezvén árnyékba temeti
csöppnyi szomorúságát.

S ha asszonya fedővel fedett ételt
vitt délidőn a határba,
Lábnyomában felhő merítkezett,
mely óceán volt a tors bogárnak,
hát belé fulladt kábán.

És volt olyan, aki kerülvén munkát
leült a rideg tömegbe.
Rongya közt, a kockakövön turkált,
s izmát bor és pálinka égette
aszott arcú koldussá.

Az emberek jöttek, mentek, keresve
Napot borongós nappalon,
de nem volt jobb, s több égitest festve
a fellocsolt azúrkék paplanon,
így tovább álltak lustán.

Hiteles vezető nem papolt kosztról.
Szavában sosem élt kenyér.
Tejfogú volt még a Föld, a Holdról
s a kutyaugatott Nép életét
alamizsnával tömte.

Bár sans-culotte, és börberi kabát,
cipőjére nem tapadt sár.
A mozgolódás, számára barát
s szív nélküli ellenforradalmár
sírjának ásott gödre.

És harang sem zúgott! Fanfárok némán
rostokoltak szűk toronyban.
Minden angyal elhúzódott, s tréfát
hittek magukénak vígpokolban
szolgalelkű ostobák.

Hatalmas Taigetosz lett a világ.
Kalandorok szövetségén
kutatták és bírálták el hibád.
(Nem menekülsz, de nem is lelsz békét.
Gondjaid holt mostohák…)

Láttam én mindent, így is, hogy csak álltam:
zenit, és nadírvillanást.
S ha éjjelen világlott egy lámpa
pislákolt szemem dacára, halvány
keresztként égtek túlról

az utcák, a taxik, a fölfestett jel,
a világgá futott remény,
ha indulni kell. Mind-mind eleven
fájdalom az úton! - Elveszettként
dülöngélünk a múlton.

Olvass tovább…
ALKOTÓ

Utolsó pillantás

10895060074?profile=RESIZE_400x

(Pécs, keleti városrész)

Tudod, ha már itt vagy, nézz szét:
a Mecsek patkója lángol.
Hajnalát terítve kérték
aranykincsüket a nyárból

gőz'lő, száradó virágok.
Az utak csak itt kezdődnek
s amerre, ha csorbán járok,
hazatalált röghöz köt le

egy újvilágú zarándok.
Keletebb a városi fény
igaz, kolduló halált hoz
az éhező, sosincs-remény,

mégis szerelmeket vonszol
nyirkos oltárai elé.
Csak ki érti tudja, kosztol
terhes por fúj város felé.

Biz' temet'len földre léptem
dörzsölt szemmel e Hazába,
mert mikor születtem, térden
csúszva jöttem a világra.

De akkor nem mondta senki,
hogy ez élet-halál játék,
ami azoknak, igazi
bankókkal teli ajándék.

Nos, barátom, ím' a házam.
Ez a kis pötty a térképen.
Mit kérges szívvel és lázzal
kegyelmükből elértem.

És még mennyi, mennyi plecsni,
itt a hátországi részen,
mit bujkálva kell keresni
tízezrek bádogszívében.

Vagy a kert, hol fenyő állott,
még gyökerét is kivették.
Pokol-bányagödör tátong,
munkások lelke: üresség.

Erdőt böngész az éhes gép,
a karók nem adnak támaszt.
Csonkolva lóg a szegénység,
rikító varjúhad fáraszt.

Valahol mindig elakad
az ígért szó, s a friss forrás,
mi szomjunk oltja, nem fakad,
szikkadó, cserepes a szánk.

Csak a jussunk, ami járna!..
Osztozunk bolhacsípésen,
fejünk alatt hűl a párna,
virrasztva, itt, az alvégen.

...Lassan szivárog a reggel,
kéményeket dönget az ég,
foltos, megfakult sereggel
gyehenna örök tüze ég.


Olvass tovább…
ALKOTÓ

Változó árnyékÚgy vélem, már mindent elértem.
Nincs bennem űr, ami fájna.
Sem tomboló jó kedv a halálra
ami megtorpanna, ha látna.

Van házam, vagy saját börtönöm
melynek rabja, s őrzője is vagyok.
S ott mormogó ajakkal hagyjatok,
ha a süketség bennem gagyog!

De nyitok én, nyitok rést szememre
s láthatóvá válnak akkor a falak,
a tömény, roppanó-vörös tégláin
elhalt csontos, munkáskéz-akarat.

És látni vélem árnyékát a vágynak
ahogy lopva bújik szegletében el.
Mert magam körül változnak a tárgyak
hisz’, minden várból egyszer menni kell.

De kilincsét mélyen a szívembe rejtem
s ha már posztján nem strázsál bakó,
utak simítják görbült, béna lábam
s késve rájövök: - Élni volna jó!

Továbbnyitom szemem. Nem csak résnyire.
S retinám lesz Zeusz legszebb égisze!
Villámok hagyják el cirrus hajamat,
kereszten a szög alá kezem beakad.

Mert belőlem nőnek a felhők is
amikor harmatpontban vagyok.
S könnyemben úsznak csillagok,
ha bogárka hátán ragyog.

S őszi tücskök ciripelve rólam vallanak,
ha dunna-fellegködben megvillan a fagy.
És fatörzsekre puha mohát lehellek.
Így talán rám akadsz, még az is meglehet.

Majd meleg szobád csendje sírva én leszek,
ha szalag fonja kezed, legszebb versemet.
Mert tovább élsz, hisz’ benned új valóra válnék,
s ahogy változol, úgy leszek más árnyék.


Olvass tovább…